Terug naar overzicht

Wat ga je doen?

Onze opdrachtgever is een middelgrote slagvaardige woningcorporatie. De regisseur levert door middel van optimalisatie van het onderhoud en het opstellen van een verduurzamingsprogramma een bijdrage aan rendementsoptimalisatie en het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen.

Werkzaamheden: 

Opstellen onderhoudsrichtlijnen en -beleid

 • Definieert basiskwaliteit en gedifferentieerde kwaliteit, op basis van strategie labels van de Asset Manager en stelt op basis hiervan sjablonen van onderhoud op;
 • Coördineert wetgeving, duurzaamheid en innovaties en vertaalt dit naar consequenties en richtlijnen voor de organisatie;
 • Verantwoordelijk voor budgetbewaking in het kader van rendementssturing en toetsing, en analyse van resultaten van de uitvoering;
 • Coördineert technische eigenaarstaken, zoals beoordelen MJOP VvE, technische deel van exploitatieplan, monitort NPO en PO in relatie tot elkaar en adviseert de Asset Manager t.a.v. de meer-jaren-onderhoudsplanning en tactische vraagstukken;
 • Adviseert over duurzaamheidsstrategie/programma.    
Opstellen MJOR en jaarschijfonderhoud
 • Levert een passende MJOR, bereidt een passende jaarschijf onderhoud voor en stemt deze af met Asset Management;
 • Is opdrachtgever voor de conditiemetingen en andere onderzoeken t.b.v. het opstellen van scenario’s en selecteert het jaarlijks deel van de portefeuille.
Opleveren technisch- en kostendeel van PVE voor ingrepen
 • Geeft input aan onderhoudsopzet in strategie labels.
 • Zorgt voor vertaling van de technische staat van complexen en onderhoudscycli naar exploitatie strategieën;
 • Coördineert technisch onderzoek om tot een correcte PVE voor ingrepen tet komen;
 • Stelt het technisch deel van programma van eisen voor renovatie en sloop/nieuwbouw op;
 • Levert een bijdrage aan de optimalisatie van de exploitatie door technische toepassingen bij ingrepen te beoordelen op minimalisatie life-cycle-costs en de kwaliteit van oplevering te beoordelen;
 • Voert technische due diligence bij dispositie en acquisitie uit.
Investeringen bestaand bezit
 • Verzorgt t.b.v. de Asset Manager(s) het opstellen van de meer-jaren-investeringsbegroting (MJIB) bestaand bezit;
 • Onderhoudt contacten met gemeenten over de uitvoering van wijkuitvoeringsplannen i.h.k.v. de energietransitie.

Wat wordt er gevraagd?

 • Opleiding: HTS, Technische Universiteit Richting: Vastgoed;
 • Aanvullende kennis op het gebied van projectmanagement Vastgoed, bouwtechnologie woningen, kosten onderhoud en ingrepen in vastgoed;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring.

Dit wordt er geboden

 • Een dienstverband voor 36 uur per week.
 • Salaris conform de CAO Woondiensten, functieschaal K.
 • Afwisselende functie in een zich vernieuwende organisatie.
 • Een jaarcontract met intentie op verlenging van dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden met een persoonlijk budget.

Solid Public is namens onze opdrachtgever actief met de werving voor deze positie. Voor meer informatie neem contact op met Robbert Jan Meerman (06- 430 38 330) of reageer direct via meerman@solid-public.nl

Solid Public is ontstaan vanuit de Solid Group, een organisatie die zich al sinds 2003 bezighoudt met de werving en selectie van vastgoedprofessionals voor nationale en internationale opdrachtgevers. Gelet op de grote landelijke bouw- en verduurzamingsopgaven zagen wij dat het recruitment van kandidaten voor dit specifieke segment bijzondere aandacht nodig heeft. Solid Public houdt zich bezig met zowel werving & selectie als het vervullen van interim opdrachten en detachering van maatschappelijk betrokken vastgoedprofessionals. 

Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures